Tag Archives: ibm mobile security

IBM เผย 10 Best Practice ทางด้าน IT Security ที่ผู้บริหารทุกคนควรรู้จัก

IBM ได้ออกมาแนะนำเหล่าผู้บริหารว่า ประเด็นทางด้าน IT Security นี้กลายเป็นหัวข้อที่ผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องให้ความใส่ใจร่วมกันแล้ว เพราะการถูกโจมตีในแต่ละครั้งนั้น ก็สามารถสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่องค์กรได้ในทุกๆ แผนก รวมถึงอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อถือของลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน โดยจากผลสำรวจนั้นมีตัวเลขทางสถิติที่น่าสนใจดังนี้

Read More »

แนะนำสไลด์ IBM Mobile Security อัพเดตภัยคุกคามบน Mobile Enterprise และการใช้ IBM Mobile Security Framework เพื่อเสริมความปลอดภัยในการใช้ Mobile Device

สำหรับองค์กรที่ต้องมีการพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้งานนั้น การพัฒนา Mobile Application ให้มีความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ถือว่ามีความท้าทายค่อนข้างมาก เพราะการโจมตีผ่านทางช่องโหว่ต่างๆ ของ Mobile Application นั้นก็อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ร้ายแรงแก่องค์กรได้

Read More »