Tag Archives: ibm iot analytics

IBM ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Internet of Things + Big Data Analytics พร้อมทดลองใช้ IBM Bluemix for IoT 30 วันฟรีๆ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2015

อีกงานสัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Internet of Things ที่จะช่วยให้สามารถเห็นภาพของการทำ Internet of Things สำหรับรวบรวมข้อมูลมาเพื่อทำ Big Data Analytics ได้บน Cloud แบบครบวงจร โดย IBM จะทำการให้ความรู้ และให้เครื่องมือสำหรับทำการทดลองเทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้ด้วย IBM Bluemix for IoT สำหรับเรียนรู้กันฟรีๆ อีกด้วยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2015 โดยมีรายละเอียดและการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

IBM เปิดตัวระบบ Cloud สำหรับ Internet of Things บนยานพาหนะโดยเฉพาะ

IBM ได้เปิดตัวบริการ Cloud เพื่อให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกสามารถรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ และการทำงานของเครื่องยนตร์ เพื่อทำการวิเคราะห์สำหรับแนะนำการซ่อมบำรุง, การตรวจหาความผิดปกติในเครื่องยนตร์ และแนะนำผู้ขับขี่ถึงเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดได้

Read More »

IBM จับมือ ARM เสริมการทำ Data Analytics ให้อุปกรณ์ ARM mbed ตอบโจทย์ IoT สำหรับองค์กรด้วย Cloud

IBM ได้ทำการร่วมมือกับ ARM ต่อยอดโครงการ IBM IoT Foundation โดยการรองรับการทำ Data Analytics บน IBM Cloud ให้แก่ทุกอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีจากโครงการ ARM mbed ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะร่วมกับ Partner หลายเจ้าทั่วโลก เป็นการเสริมศักยภาพสุดท้ายของอุปกรณ์ IoT ให้สามารถนำเข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจได้

Read More »