Tag Archives: ibm data governance solutions

ปรับองค์กรเตรียมรับ PDPA พร้อมวางมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลให้พร้อมต่อยอด ด้วยโซลูชันจาก IBM และ Metro Systems

การปรับระบบการบริหารและใช้งานข้อมูลให้สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Personal Data Protection Act (PDPA) นั้นถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกๆ องค์กรนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าองค์กรสามารถใช้โอกาสนี้ในการวางระบบการจัดเก็บ, จัดการ และใช้งานข้อมูลให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ พร้อมให้สามารถต่อยอดใช้งานในอนาคตได้ด้วยไปพร้อมกัน? วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ IBM Data Governance Solutions จาก Metro Systems ที่จะมาช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีมาตรฐาน ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการทำ PDPA ไปพร้อมๆ กัน

Read More »