Tag Archives: ibm business process management

IBM Business Automation โซลูชั่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจด้วยการผสมผสานระบบ BPM, ECM และ Case Manager [Guest Post]

บทความนี้จะแนะนำการใช้ IBM Business Automation เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร โดยเน้นไปที่ระบบ Business Process Management (BPM) Enterprise Content Management (ECM) และ Case Manager ที่ทำงานผสมผสานกัน โดยเนื้อหาของบทความจะยกตัวอย่างการใช้งานสำหรับกระบวนการขอซื้อและสั่งซื้อ (PR/PO) ในโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์กับโรงงาน โดยระบบ ERP ขององค์กรอาจจะเป็น SAP หรือ Oracle Financial หรืออื่นๆ ก็ได้

Read More »

กรุงเทพประกันภัยปรับตัวครั้งใหญ่ พร้อมรับการเติบโตด้วยระบบ Business Process Management

ธุรกิจประกันภัยถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการนำระบบ IT ไปใช้งานมากที่สุดธุรกิจหนึ่งเช่นกัน ในครั้งนี้ทางทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารจากทางบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน – ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ คุณณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ – ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนการทำงานภายในองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตที่มากขึ้นในอนาคต และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรด้วยระบบ Business Process Management ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai ได้สรุปเนื้อหาเอาไว้ดังนี้ครับ

Read More »