Tag Archives: ibm automation platform

ทำ IT Operations ให้ง่ายและดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ด้วย IBM Cloud Pak for Watson AIOps

ภายใต้การแข่งขันทางด้านธุรกิจในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศถูกนำเข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ การปฏิบัติงานด้าน IT ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและกลายเป็นภาระหนักอึ้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน IBM จึงนำเสนอ Automation Platform ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานด้าน IT กลายเป็นเรื่องง่าย ลดความซ้ำซ้อน และยกระดับประสิทธิภาพให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Read More »

พลิกโฉม Business Process ให้ตอบสนองไว เข้าถึงได้อย่างอัตโนมัติ ด้วย IBM Cloud Pak for Business Automation

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง องค์กรยุคใหม่ต้องการความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และการทำงานอย่างอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว IBM จึงได้นำเสนอ Automation Platform ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจสู่การทำงานอย่างชาญฉลาด อัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Read More »