Tag Archives: huawei agile controller

อนาคตของ Network: Intent-Driven Network, 100/400GbE และ Wi-Fi Access Point ที่มีความสามารถเฉพาะตัว

ในงานสัมมนา Rethink IP for Cloudification ซึ่งจัดขึ้นโดย Huawei เมื่อต้นเดือนเมษายน 2018 ที่ผ่านมา ทาง Huawei ได้มาแสดงถึงวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีฝั่ง Networking ซึ่่งถือว่าน่าสนใจไม่น้อย อันได้แก่ Intent-Driven Network, 400GbE และ Wi-Fi Access Point ที่มีความสามารถเฉพาะตัว ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอสรุปเนื้อหาให้ทุกท่านได้อ่านเป็นแนวทางกันดังนี้ครับ

Read More »

China Mobile และ China Unicom ใช้ Huawei CloudFabric สำหรับระบบเครือข่ายใน Cloud Data Center แล้ว

ธุรกิจ IT จากฝั่งจีนนั้นน่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุดได้มีการเผยว่า Mobile Operator ยักษ์ใหญ่ 2 รายของจีนอย่าง China Mobile ซึ่งควบตำแหน่ง Mobile Operator ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ China Unicom ต่างก็เลือกใช้ Huawei CloudFabric ในระบบ Private Cloud ของตนเอง อีกทั้งยังเชื่อว่าอาจเป็นโครงการสร้างระบบ Cloud ด้วย OpenStack ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นได้

Read More »

Canonical จับมือ Huawei ผสาน Ubuntu OpenStack เข้ากับ Huawei CloudFabric

Canonical และ Huawei ได้จับมือกันเพื่อผสานโซลูชัน Cloud ของทั้งสองเข้าด้วยกัน ได้แก่ Ubuntu OpenStack ในส่วนของ Cloud Infrastructure และ Huawei CloudFabric ซึ่งเป็นระบบ Cloud Data Center Network

Read More »