Tag Archives: hpe the machine

เผย HPE The Machine อาจมีหน่วยความจำใหญ่ถึง 4,096 Yottabyte (4 พันล้านล้าน TB) ในระบบเดียว

ในงาน Supercomputing 2017 ทาง HPE ได้ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง HPE The Machine ซึ่งเป็นระบบ Server แบบ Memory-Driven Computing ว่าต่อไปหน่วยความจำของระบบนี้อาจใหญ่สูงสุดได้ถึง 4,096 Yottabyte (YB) หรือราวๆ 4 พันล้านล้าน Terabyte (TB) ได้ภายในระบบเดียว

Read More »

HPE เผย Prototype ล่าสุดของ The Machine คอมพิวเตอร์แบบ Memory-Driven ขนาด 160TB

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ HPE ได้ออกมาเปิดเผยถึงการวิจัย “The Machine” ระบบคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมใหม่ที่ใช้ Memory หรือหน่วยความจำเป็นศูนย์กลางแทน CPU หรือหน่วยประมวลผล ตอนนี้ทาง HPE ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนี้แล้ว ซึ่งรายละเอียดนั้นก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

Read More »

HPE พัฒนาคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมใหม่ ทดสอบแล้วเร็วกว่าเดิม 8,000 เท่า

HPE ประกาศเปิดตัวถึงความสำเร็จในการพัฒนา The Machine ต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมใหม่แห่งอนาคต ที่ผลทดสอบนั้นแสดงให้เห็นว่ามีความเร็วสูงกว่าคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถึง 8,000 เท่าเลยทีเดียว

Read More »