Tag Archives: hpe greenlake hybrid cloud

HPE GreenLake Solution: เปิดประสบการณ์การลงทุนด้านไอที ในรูปแบบ Consumption as a Service

HPE GreenLake เป็นการให้บริการด้าน Hardware Solution และควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในรูปแบบของ Cloud ตามการใช้งานจริง ในรูปแบบ Consumption as a Service ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดความคล่องตัวทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ HPE GreenLake เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีของ Hardware ได้อย่างที่ต้องการ หรือจะใช้ในรูปแบบของเทคโนโลยี HPE Solution ที่ผสมผสานทั้ง Hardware, Software และ Service โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงแบบรายเดือน(consumption-based model) อีกทั้งมีการติดตั้งใช้งานของอุปกรณ์ภายใน Data Center ที่ต้องการแบบ On premise บทความนี้เราจะมาเล่าถึง HPE GreenLake ให้ทุกท่านได้รู้จักเป็นอีกทางเลือกหนึ่งกันครับ

Read More »

HPE ประกาศลงทุน 128,000 ล้านบาท พัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้าน Edge

Antonio Neri ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO แห่ง HPE ได้ออกมาระบุในงาน HPE Discover ถึงอนาคตของ Edge ที่จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรในอนาคต และประกาศลงทุนถึง 4,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 128,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมารองรับความต้องการในอนาคตภายในระยะเวลาถัดจากนี้ 4 ปี

Read More »