Tag Archives: hpe aruba network analytics engine

รู้จักกับ Aruba Network Analytics Engine เปลี่ยนการดูแลระบบเครือข่ายให้กลายเป็น Data-Driven

ภายในระบบปฏิบัติการ AOS-CX ภายใน Aruba CX Switch นั้น ยังได้มีการเสริมอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจก็คือ Aruba Network Analytics Engine ที่ได้ผสานรวมระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลด้านการตั้งค่าและสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย เข้ากับ Agent ที่จะคอยติดตามตรวจสอบค้นหาความผิดปกติต่างๆ และหน้า Dashboard เพื่อแสดงผลการตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาด

Read More »

HPE Aruba เปิดตัว Aruba 8400 Core Switch Series เร็ว 19.2Tbps พร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ ArubaOS-CX

ในงาน HPE Discover ทาง HPE Aruba ได้ประกาศเปิดตัว Core Switch รุ่นใหม่ล่าสุด HPE Aruba 8400 Core Switch Series ที่มีความเร็วถึง 19.2Tbps พร้อมเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด ArubaOS-CX ไปพร้อมๆ กัน ดังนี้

Read More »