Tag Archives: hitachi unified compute platform

[PR] ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว Hitachi Enterprise Cloud แพลตฟอร์มคลาวด์สำเร็จรูประดับองค์กร เปลี่ยนโฉมการปรับใช้ระบบคลาวด์ ช่วยองค์กรแปรรูปสู่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น

พร้อมโซลูชั่นใหม่ๆอีกหลากหลายทางเลือกช่วยลูกค้าให้สามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการเฉพาะ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เปิดตัว 3 โซลูชั่นแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งกระบวนการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันโซลูชั่นที่มีอยู่ในตลาดยังคงขาดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นรูปแบบคงที่ให้กับลูกค้า ทำให้ฝ่ายไอทีต้องเผชิญกับความท้าทายและจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเอง เมื่อความต้องการของระบบถูกปรับเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จึงนำเสนอแนวทางโซลูชั่นเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนี้:

Read More »

[PR] ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ผนึกพันธมิตร วิซอาร์ที รุกธุรกิจสื่อและบันเทิงแบบครบวงจร

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ประกาศความร่วมมือกับบริษัท วิซอาร์ที ( ประเทศไทย ) จำกัด ( Vizrt ) ผู้นำด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสื่อและบันเทิงระดับโลก โดดเด่นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสื่อและบันเทิง เชื่อมั่นเทคโนโลยีการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล คอนเทนต์ ไฟล์ และมีเดีย ( Media Asset Management – MAM ) จากวิซอาร์ที และระบบโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานของฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จะช่วยผู้ประกอบการปรับแพลตฟอร์มให้มีระบบออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More »

[PR] โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ปัจจัยเร่งพัฒนาและสร้างความคุ้มค่าในเทคโนโลยีให้องค์กร

บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีมูลค่าค่าจ้างที่สูงขององค์กร อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอทีชี้ว่าเกือบร้อยละ 30 ของเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านไอทีนั้นใช้ไปกับงานทั่วไปที่จำเจและไม่สร้างสรรค์

Read More »