Vizrt

[PR] ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ผนึกพันธมิตร วิซอาร์ที รุกธุรกิจสื่อและบันเทิงแบบครบวงจร

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ประกาศความร่วมมือกับบริษัท วิซอาร์ที ( ประเทศไทย ) จำกัด ( Vizrt ) ผู้นำด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสื่อและบันเทิงระดับโลก โดดเด่นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสื่อและบันเทิง เชื่อมั่นเทคโนโลยีการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล คอนเทนต์ ไฟล์ และมีเดีย ( Media Asset Management – MAM ) จากวิซอาร์ที และระบบโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานของฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ จะช่วยผู้ประกอบการปรับแพลตฟอร์มให้มีระบบออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More »