Breaking News

Tag Archives: hdd trends

Seagate ชี้ HDD จะยังคงมีราคาต่อพื้นที่ถูกกว่า SSD ไปอีกอย่างน้อย 15 ปี, 50TB HDD จะมาปี 2026

นักวิเคราะห์จาก Seagate ได้ออกมาเผยถึงข้อมูลการประเมินในอนาคต ว่า Hard Disk Drive (HDD) นั้นจะยังคงมีราคาต่อความจุ ($/TB) ที่ถูกกว่า Solid State Drive (SSD) ไปอีกอย่างน้อย 15 ปี

Read More »