Tag Archives: github CodeQL

GitHub เพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและ Automation บน Enterprise Server

GitHub ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและ Automation บน Enterprise Server

Read More »

Github เปิดฟีเจอร์สแกนโค้ดหาจุดอ่อนด้านความปลอดภัยให้โปรเจกต์ Opensource ฟรี

Github ได้เริ่มเปิดใช้ฟีเจอร์สแกนโค้ดเพื่อค้นหาจุดอ่อนด้านความปลอดภัยอัตโนมัติให้กับโปรเจกต์ Opensource ใช้ได้ฟรีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันช่องโหว่ความปลอดภัยก่อนที่จะเกิดเหตุการโจมตีระบบขึ้นจริง

Read More »

GitHub ออก Codespaces, GitHub Discussion และ Code Scanning

GitHub ได้ประกาศออกความสามารถใหม่ 3 รายการซึ่งเปิดให้ทดลองบ้างแล้วคือ Codespaces, GitHub Discussion และการทำ Code Scanning รวมถึงการทำ Secret Scanning ให้ Private Repository

Read More »

GitHub เปิดให้ใช้ CodeQL ได้ฟรี รองรับการวิเคราะห์และหาช่องโหว่บน Source Code

หลังจากที่ GitHub ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Semmle ไปเมื่อเดือนกันยายน 2019 ที่ผ่านมา ตอนนี้ทาง GitHub ก็ได้ประกาศนำ CodeQL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Semmle ออกมาให้บริการฟรีสำหรับทำการวิเคราะห์ Open Source Code ได้แล้ว

Read More »

GitHub ออก ‘Security Lab’ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้โปรเจ็คโอเพ่นซอร์ส

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในงาน GitHub Universe บริษัทได้มีการประกาศออก Security Lab หรือโปรแกรมที่มุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของสภาพแวดล้อมของโอเพ่นซอร์ส

Read More »