Tag Archives: gigamon hawk

Gigamon จับมือ FireEye และ Riverbed เสริมความสามารถด้านการจัดการ Hybrid Cloud ให้ Hawk

Gigamon จับมือ FireEye และ Riverbed เสริมความสามารถด้าน Deployment, Monitoring และ Management บน Hybrid Cloud ให้ Gigamon Hawk ซึ่งเป็นโซลูชันทางด้าน Visibility & Analytics Fabric ตัวแรกของตลาดที่สามารถติดตามเหตุการณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิกทั้งบนเครือข่ายภายใน Data Center และเชื่อมต่อกับระบบ Cloud รวมไปถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่างกันได้อย่างครอบคลุม

Read More »

เปิดตัว Gigamon Hawk – Visibility & Analytics Fabric สำหรับ Hybrid Cloud

Gigamon เปิดตัว Hawk ซึ่งเป็นโซลูชันทางด้าน Visibility & Analytics Fabric ตัวแรกในตลาด โดยชูจุดเด่นเรื่องการติดตามเหตุการณ์และวิเคราะห์ทราฟฟิกทั้งบนเครือข่ายภายใน Data Center และเชื่อมต่อกับระบบ Cloud รวมไปถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่างกัน ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Hybrid Cloud ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัล

Read More »

Gigamon เปิดตัว Hawk พร้อมจับมือ AWS ยกระดับการใช้ Cloud ให้ง่ายและมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ความซับซ้อนของระบบ IT เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเร่งทำ Digital Transformation ขององค์กรทั่วโลก ก่อให้เกิดช่องโหว่ด้าน Visibility หรือความสามารถในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนระบบแบบไฮบริดอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเครื่องมือบนระบบเครือข่ายขาดความสามารถในการติดตามทราฟฟิกบน Cloud ในขณะที่เครื่องมือบน Cloud ก็ขาดความสามารถในการติดตามทราฟฟิกบนเครือข่าย เรียกได้ว่าแต่ละเครื่องมือถูกออกแบบมาให้ใช้งานในระดับแอปพลิเคชันบนสภาพแวดล้อมของตนเท่านั้น นอกจากนี้ โซลูชันด้าน Visibility แบบดั้งเดิมก็ไม่สามารถขยายการใช้งานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักให้แก่ลูกค้า เกิดจุดบอดด้านความมั่นคงปลอดภัย และปัญหาเรื่องการปฏิบัติการกฏหมายและข้อบังคับตามมา

Read More »