Tag Archives: furukawa datawave

แนวโน้มของเทคโนโลยีสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในปี 2022 และการปรับตัวสู่ 400G

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา Furukawa Electric ผู้ผลิตสายสื่อสารชั้นนำได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของเทคโนโลยีในดาต้าเซ็นเตอร์และการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 400G ณ โอกาสนี้ทีมงาน TechTalkThai จึงรวบรวมประเด็นสำคัญสรุปไว้ในบทความนี้ครับ

Read More »