Tag Archives: fujitsu actlyzer

Fujitsu เปิดตัว Actlyzer ระบบ AI ที่วิเคราะห์พฤติกรรมของคนจากวิดีโอได้อย่างแม่นยำ

สำหรับใครที่กำลังมองหาระบบ AI เพื่อมาใช้ตรวจจับพฤติกรรมของคนจากภาพวิดีโอของกล้องวงจรปิด Fujitsu ได้พัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะขึ้นมาแล้วภายใต้ชื่อ Actlyzer ที่ได้ผสานเอาพฤติกรรมพื้นฐานกว่า 100 รูปแบบมาใช้วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างแม่นยำในแบบ Real-Time ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต้องสงสัย, พฤติกรรมก่อนการซื้อสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

Read More »