Breaking News

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสำหรับวิเคราะห์ Log

การเก็บ Log เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่องค์กรควรจะมีอย่างน้อยก็เรื่อง พรบ. คอมพิวเตอร์ที่ได้กำหนดว่าผู้ให้บริการต้องเก็บ Log ไว้ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ก็เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตรวจสอบได้ว่ามีใครทำอะไรกับเครือข่ายของเราบ้าง รวมถึงสามารถนำไปประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ด้วย โดยในวันนี้ทาง Opensource.com ได้นำเสนอถึงเครื่องมือวิเคราะห์ Log แบบโอเพ่นซอร์สซึ่งเราเห็นว่าน่าสนใจจึงขอสรุปมาให้ติดตามกันครับ

Read More »

Microsoft ประกาศเข้าร่วม Cloud Native Computing Foundation แล้ว

Microsoft ประกาศเข้าร่วมโครงการ Cloud Native Computing Foundtion (CNCF) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง Linux Foundation ที่ช่วยพัฒนาโครงการ Open Source ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Cloud โดยเฉพาะ เช่น Kubernetes, Prometheus, OpenTracing, Fluentd, Linkerd, containerd, Helm, gRPC และอื่นๆ อีกมากมาย

Read More »