Tag Archives: field test

ผลการใช้งานจริงชี้ Li-Fi เร็วกว่า Wi-Fi ในปัจจุบันถึง 100 เท่า

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการพิสูจน์ Li-Fi หรือระบบ Wi-Fi ที่รับส่งข้อมูลผ่านทางหลอดไฟ LED ในการทดลองใช้งานจริงแล้ว พบว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเทคโนโลยี Wi-Fi ในปัจจุบันกว่า 100 เท่า โดยสามารถรับส่งข้อมูลขนาด 1 GB ได้ภายในเวลาเพียงแค่วินาทีเดียว

Read More »

Huawei เผยผลทดสอบ 5G ได้ความเร็วสูงสุด 3.6 Gbps

Huawei ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายชั้นนำจากประเทศจีน ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง NTT DOCOMO ได้ทดสอบการใช้งานเครือข่าย 5G บนสภาวะแวดล้อมจริง พบว่าได้ความเร็วสูงสุดถึง 3.6 Gbps และคาดว่าเครือข่ายดังกล่าวจะพร้อมให้บริการภายในปี 2020 นี้

Read More »