Tag Archives: facebook whatsapp

CheckPoint เผยช่องโหว่บน WhatsApp ปลอมตัวเป็นผู้ใช้งานส่งเนื้อหาต่างๆ ในแชทได้

ทีมนักวิจัยด้าน Security จาก Check Point Research ได้ออกมาเผยถึงการค้นพบช่องโหว่บน WhatsApp ของ Facebook ที่ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,500 ล้านคน ซึ่งสามารถใช้ในการปลอมตัวเป็นผู้ใช้งานและทำการส่งเนื้อหาต่างๆ ได้ยังช่องแชทของผู้ใช้งานได้

Read More »

ศาลบราซิลสั่งผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศบล็อค WhatsApp อีก 72 ชั่วโมง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นเรื่องเป็นราวกันไปครั้งหนึ่งแล้ว คราวนี้ศาลบราซิลก็ออกคำสั่งให้ผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศบล็อค WhatsApp อีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา 72 ชั่วโมงจากข้อพิพาทในกรณีการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัส

Read More »