Tag Archives: facebook fbnet

Facebook เผยวิธีออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายภายในที่ใช้ พร้อมรับสมัคร Engineer ไปช่วยพัฒนา

Facebook เปิดเผยข้อมูลของ Robotron ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายภายใน Facebook และรับสมัคร Engineer เข้าไปช่วยกันพัฒนาต่อยอด

Read More »