Tag Archives: exascale computing project

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด 2,200PB ของ CERN ในโครงการ LHC

CERN หน่วยงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ได้ออกมาเปิดเผยถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองด้วยเครื่อง Large Hadron Collider (LHC) ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 2,200PB (2,200,000TB) และเล่าถึงเทคโนโลยีที่กำลังพิจารณาเพื่อนำมาใช้ในอนาคต

Read More »

โครงการ Exascale Computing Project (ECP) ของสหรัฐอเมริกา เตรียมพัฒนาให้สำเร็จภายในปี 2021 เพื่อแข่งขันกับจีนและญี่ปุ่น

โครงการ Exascale Computing Project (ECP) ของสหรัฐอเมริกา เตรียมพัฒนาให้สำเร็จภายในปี 2021 เพื่อแข่งขันกับจีนและญี่ปุ่น

Read More »