Tag Archives: esri arcgis

[PR] แนะนำ ArcGIS for Personal Use รองรับความต้องการของการทำแผนที่อย่างมืออาชีพ

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร หรือ GIS ขอแนะนำ ArcGIS for Personal Use หรือ โปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ArcGIS สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการค้า (Non-Commercial Use) รองรับความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ArcGIS for Personal Use รองรับความต้องการของการทำแผนที่อย่างมืออาชีพเข้าถึงขีดความสามารถเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม ArcGIS โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่และแอพพลิเคชันแบบสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ มีเครื่องมือเพื่อช่วยทำการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย ArcGIS Pro และ ArcGIS extensions สามารถแชร์แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณกับชุมชนเพื่อสร้างแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรอาสาสมัคร อีกทั้งสามารถเข้าใช้ระบบ E-Leaning หลักสูตรฝึกฝนทักษะการใช้งาน ArcGIS ของ Esri แบบไม่จำกัด เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของคุณได้ตามความต้องการ    ArcGIS for Personal Use package ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการทำแผนที่อย่างมืออาชีพ ในราคาเพียง 4,500 บาทต่อปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esrith.com  สายด่วน Esri โทร. 02 678 0212 …

Read More »

[PR] Esri แนะธุรกิจไทยใช้ GIS Technology เหมือนมีแผนที่อัจฉริยะรับมือ Disruptive Trends ไฮไลท์โซลูชันหลักปี 2017 ตอบโจทย์วงการค้าปลีก-แฟรนไชส์

Esri คาดปี 2017 เติบโต 15% วางเป้าหมายเปลี่ยนจากสัดส่วนลูกค้าภาครัฐและเอกชน 90/10 มาเป็น 70/30 ปรับกลยุทธ์วางแผนรุกหนักภาคค้าปลีกและแฟรนไชส์ ผลักดัน Solutions เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ตอบโจทย์การแข่งขันธุรกิจยุคดิจิทัล ปีนี้ 2016 รุกหนักตลาดเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นำโดยโซลูชันที่ร้อนแรง asset valuation หรือการประเมินที่ดิน ส่งให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่า 50% พร้อมกระตุ้นให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนโซลูชัน GIS สร้างยอดการเติบโตให้ธุรกิจของ Esri สูงถึง 13%

Read More »

เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลด้วย ArcGIS ระบบภูมิสารสนเทศที่มาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์จาก Esri

ธุรกิจในทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยความรวดเร็วในการทำงาน และการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อธุรกิจมีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และถูกต้องแม่นยำแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป ก็มีส่วนช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Esri ผู้นำอันดับ 1 ด้านระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) หรือ “GIS” ซึ่งมีกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในเชิงตำแหน่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล และตำแหน่งบนแผนที่ที่สัมพันธ์กับข้อมูลนั้น แล้วนำผลการวิเคราะห์มาแสดงในรูปแบบของแผนที่ ร่วมกับกราฟ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความหนาแน่น ปริมาณการขาย ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เป็น จะเห็นได้ว่าการใช้แผนที่ ไม่ใช่แค่การทำ Visualization เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ Analysis เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

Read More »