Tag Archives: enterprise data managment

‘กำหนดเป้าหมาย – เตรียมคน – เตรียมจัดการ’ 3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ Big Data

หากเทียบกับในอดีตแล้ว ข้อมูลที่ถูกผลิตขึ้นในปัจจุบันนั้นมีทั้งรายละเอียด รูปแบบ และปริมาณที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดประตูมากมายให้กับธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ปัญหา และสร้างโอกาสใหม่ๆในตลาดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ในบทความนี้เราได้สรุปมุมมองจากดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถึงปัจจัยที่จะกำหนดความสำเร็จของธุรกิจในการนำข้อมูลไปใช้

Read More »

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี Veritas Vision Solution Day อัปเดตทุกเทคโนโลยีจัดการข้อมูล

สำหรับเหล่าผู้บริหารสาย IT, ผู้ดูแลระบบ Data Center, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และองค์กรที่กำลังมองหาแนวทางในการทำ Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น พลาดไม่ได้กับงาน Veritas Vision Solution Day ที่ถือเป็นงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของ Veritas Thailand ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 นี้ และเปิดให้ทุกท่านเข้าร่วมกันได้ฟรีๆ โดยมีรายละเอียดและการลงทะเบียนดังนี้

Read More »