Breaking News

Tag Archives: Ennetix

8 Startup กระแสใหม่ด้าน Network

คำว่า Transformation ทำให้ภาคอุตสหกรรมด้านเครือข่ายต้องย้ายตัวเองจากผู้เล่นในด้านฮาร์ดแวร์ไปสู่ซอฟต์แวร์แทน ดังนั้นพอทุกอย่างเป็นคำว่า Agile ส่งผลให้การพัฒนาต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วทำให้บริษัท Startup เกิดใหม่รายเล็กๆ ก็สามารถเข้าสู่ตลาดด้านนี้ได้ง่ายขึ้น วันนี้เราจึงขอนำเสนอบทความจาก NetworkComputing ที่จะพาเราไปชมกับ 8 บริษัท Startup ที่มีการปฏิวัติตัวด้วยการใช้งาน AI และทำให้กับอุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง

Read More »