Breaking News

eBay เตรียมใช้ AI จัดหน้าร้านออนไลน์ให้น่าเข้า ดึงดูดผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้น

หลังจากที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่ง eBay ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Expertmaker บริษัท Big Data ที่มีเทคโนโลยี Machine Learning ในตัวไปด้วยแล้วนั้น ทาง Forbes ก็ได้ออกมาทำการวิเคราะห์ถึงการนำเทคโนโลยีของ Expertmaker ไปใช้งานใน eBay เอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

Read More »