Tag Archives: eaton intelligent platform

[Video Webinar] Intelligent Platform for Data Center Management by EATON

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย EATON Webinar เรื่อง “Intelligent Platform for Data Center Management” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอัจฉริยะซึ่งช่วยให้การตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์ IT ภายใน Data Center ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

EATON Webinar: Intelligent Platform for Data Center Management

EATON ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมฟังบรรยาย EATON Webinar เรื่อง “Intelligent Platform for Data Center Management” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอัจฉริยะซึ่งช่วยให้การตรวจสอบและบริหารจัดการอุปกรณ์ IT ภายใน Data Center ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:00 - 15:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »