Tag Archives: e-business

[PR] Efra E-Business School โรงเรียนออนไลน์ที่คุณหรือใคร ๆ ก็เรียนได้

ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ใช้งานเฟสบุ๊คมากเป็นอันดับ 9 ของโลก เท่ากับประเทศเยอรมนี โดยมีจำนวนผู้ใช้มากถึง 28 ล้านราย คิดเป็น 42% ของประชากรทั้งประเทศไทย ส่วนอันดับ 1 ยังเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 180 ล้านรายทำให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างเว็บไซท์ขึ้นมาเอง

Read More »

[PR] e-Biz Expo 2016 มหกรรมเพื่อชาวอีคอมเมิร์ซ ยิ่งใหญ่ครบครันที่สุดในไทย

1 มิถุนายน 2559 กรุงเทพมหานคร – บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้จัดงานนิทรรศการรายใหญ่ของไทยรุกตลาดจัดงานนิทรรศการธุรกิจบริการด้าน e-Business ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดธุรกิจ เดินหน้าจัดงานรวมบริการและเทคโนโลยีด้านออนไลน์แบบครบวงจร “e-Biz expo 2016”

Read More »

[PR] e-Biz Expo 2016 งานเดียวจบครบทุกสิ่งเพื่อชาวอีคอมเมิร์ซ

24 มีนาคม 2559 – กรุงเทพมหานคร – บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้จัดงานนิทรรศการรายใหญ่ของไทยรุกตลาดจัดงานนิทรรศการธุรกิจบริการด้าน e-Business ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดธุรกิจ เดินหน้าจัดงานรวมบริการและเทคโนโลยีด้านออนไลน์แบบครบวงจร “e-Biz expo 2016” เป็นปีที่สองเพื่อตอกย้ำความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอล ภายใต้ธีม “Digital in your Hand : Gateway To ASEAN e-Commerce & Digital Business”

Read More »