Tag Archives: DNA-Sequencing Machines

อย. สหรัฐฯ ออกมาเตือนว่า DNA-Sequencing Machines อาจจะถูกแฮ็ก

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เตือนผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ด้วยเครื่อง DNA-sequencing machines ของ Illumina Inc. ซึ่งอาจส่งผลต่อข้อมูลผู้ป่วย  

Read More »