Tag Archives: digital innovation

IBM เข้าซื้อกิจการ Dialexa เสริมศักยภาพให้กับ Digital Innovation

IBM ประกาศการซื้อกิจการ Dialexa ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลชั้นนำของสหรัฐฯ เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและบรรลุวาระการเติบโตทางดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็มและให้บริการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า  

Read More »

AIS ประกาศจับมือ Microsoft เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ร่วมสร้างนวัตกรรมโลกดิจิทัลใหม่ ๆ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง AIS กับ Microsoft ที่มีมาตั้งแต่ปี 2016 เพื่อนำเสนอบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Cloud Service Provider (Azure, Office 365) หรือ Edge Node Cloud ล่าสุด ทาง AIS ได้ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ร่วมกับทาง Microsoft เพื่อนำนวัตกรรมระดับโลกจากทาง Microsoft มาผนึกกำลังร่วมกับเทคโนโลยี 5G ของทาง AIS เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับธุรกิจไทยได้

Read More »