Tag Archives: digital exchange

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพลิกโฉมสู่ตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล

ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงประเด็นเรื่องการทำ Digital Transformation เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Exchange) และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Provider) แก่ผู้ร่วมตลาด รวมไปถึงเบื้องหลังการนำเทคโนโลยีเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจ จึงสรุปข้อมูลมาแชร์ให้ได้อ่านกันครับ

Read More »