Tag Archives: digital entrepreneur

SAP เปิดเผย 10 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ สำหรับผู้ประกอบการหญิงทั่วโลก

ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงทั่วโลกจะเริ่มก่อตั้งกิจการกันมากขึ้น และกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อเทียบกับบริษัทที่ก่อตั้งโดยผู้ชายส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมีขนาดเล็กกว่า และมีพนักงานน้อยกว่าด้วย SAP ได้เล็งเห็นประเด็นปัญหานี้และต้องการที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดัน จึงได้ออกรายการวิทยุ Coffee Break with Game-Changers ของสถานี VoiceAmerica Business Channel ดำเนินรายการโดยสตรีผู้ประสบความสำเร็จ 3 ท่าน ได้แก่ Jane Wesman ผู้ก่อตั้งบริษัท Jane Wesman Public Relations, Sandi Webster เจ้าของบริษัท Consultants 2 Go และ Nina Kaufmann แห่ง Entrepreneur.com และได้ข้อสรุปดังนี้

Read More »

[PR] เอ็ตด้าเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 58 ครั้งแรกที่มุ่งเจาะผู้ใช้แยกตามเจนเนอเรชั่นแบบถึงกึ๋น

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผย “ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015)” จำแนกตาม 4 เจนเนอเรชั่น

Read More »