Breaking News

Tag Archives: department of homeland security

DHS ออกคำสั่ง! หน่วยงานรัฐในสหรัฐอเมริกาต้องอัปเดต Patch อุดช่องโหว่ภายใน 15 วันหลังมีการค้นพบ

หลังจากที่หน่วยงานรัฐในสหรัฐอเมริกาตกเป็นเหยื่อของการโจมตีเจาะช่องโหว่มาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด Department of Homeland Security หรือ DHS ก็ได้มีการออกคำสั่งให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดต้องอัปเดต Patch อุดช่องโหว่ความรุนแรงระดับสูงสุดหรือ Critical ภายใน 15 วันหลังจากที่มีการค้นพบ ลดลงจากระยะเวลาเดิมที่เคยกำหนดเอาไว้ที่ 30 วัน และสำหรับช่องโหว่ที่มีความรุนแรงระดับสูงหรือ High นั้น ก็ถูกบังคับให้ต้องอัปเดต Patch อุดช่องโหว่ภายใน 30 วันด้วย

Read More »

กลาโหมสหรัฐฯ เตรียมยกทุกเว็บไซต์เป็น HTTPS ภายในสิ้นปีนี้

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DOD) วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมเป็น HTTPS และ HSTS (HTTP Strict Transport Security) ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบเว็บทั้งหมด

Read More »

สหรัฐเผย 2 เดือนที่ผ่านมามีการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกินกว่า 12 แห่ง

Department of Homeland Security (DHS) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเผยในรายงานว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2017 ที่ผ่านมานี้ มีการโจมตีระบบ IT ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐได้สำเร็จถึง 12 แห่งเป็นอย่างน้อย

Read More »

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯตั้งโครงการป้องกันการโจมตี DDoS

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) ซึ่งมีสถานะเป็นคณะกรรมการความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้จัดตั้งโครงการ Distributed Denial of Service Defense (DDoSD) เพื่อป้องกันและลดจำนวนการโจมตี DDoS ลง หลังจากปัญหาได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

Read More »

รายงานเผย โครงการระบบป้องกันภัยไซเบอร์ของอเมริกา ใช้งบ 5,700 ล้านเหรียญ ตรวจได้แค่ Email

รายงานจาก General Accounting Office เกี่ยวกับระบบ National Cybersecurity Protection System (NCPS) ที่มีชื่อเล่นเรียกว่า Einstein นั้น ชี้ให้เห็นว่าระบบนี้สามารถทำงานได้แค่บางส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น โดยจากงบลงทุน 5,700 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 199,500 ล้านบาทนั้น ระบบ Einstein นี้สามารถทำได้เพียงแค่การตรวจสอบข้อมูล Email แบบ Signature-based เท่านั้น

Read More »