Tag Archives: data monetization

VMware อัปเดตพอร์ตโฟลิโอ Sovereign SaaS [Guest Post]

ช่วยผู้ให้บริการ Sovereign Cloud สามารถจัดการกับเวิร์คโหลดใหม่ๆ พร้อมสร้างความสมดุลในการจัดการข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด (Data Sovereignty) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Read More »

[Guest Post] ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวในทุกมิติ เมื่อโควิด-19 คลี่คลาย ธุรกิจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหม?

โควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจในหลายมิติ และทําให้หนทางสู่การฟื้นตัวข้างหน้าไม่มีความไม่แน่นอนและอาจต่างกันแม้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้การฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวเพื่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน วิกฤติครั้งนี้เป็นวิกฤติด้านสุขภาพที่นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ (key business drivers) ไม่ได้มีต้นตอจากความไม่ระมัดระวังทางการเงินเหมือนวิกฤติครั้งก่อนๆ ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและการพักชําระหนี้นั้นช่วยได้แค่ประคับประคอง ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น

Read More »

[PR] โนเกีย เน็ตเวิร์คส์ เปิดตัวสองโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับผู้ให้บริการ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดมูลค่า 79 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 17 พฤศจิกายน 2558 – Nokia Ad Analytics เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 ส่วนหลัก คือผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัทโฆษณา และโนเกีย เน็ตเวิร์คส์ บริการนี้ทำงานด้วยการดึงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมจากระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัว วิเคราะห์ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มที่บริษัทโฆษณาต้องการ

Read More »