Breaking News

ความมั่นคงปลอดภัยของ API

ปัจจุบันวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันเปลี่ยนโฉมไปมากโดยการใช้ประโยชน์จาก API เพื่อตอบโจทย์ความรวดเร็วและแยกการบริหารจัดการเป็นส่วนๆ ซึ่งกลายมาเป็นดาบสองคมที่แฮ็กเกอร์ใช้ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เข้ามา เราจึงได้พบบทความที่จะนำเสนอถึงคำถามที่ว่าจะป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของ API อย่างไรไม่ให้รบกวนประโยชน์ของการใช้งานสรุปมาให้อ่านกัน

Read More »