Tag Archives: cloud adoption

Sponsored Webinar: วิดีโอย้อนหลังเรื่อง “7 ขั้นตอนการทำ Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัย”

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “7 ขั้นตอนการทำ Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัย” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Sponsored Webinar: วิดีโอย้อนหลังเรื่อง “Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย Microsoft Azure และ Palo Alto Networks”

    สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Sponsored Webinar เรื่อง “Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย Microsoft Azure และ Palo Alto Networks” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Sponsored Webinar: 7 ขั้นตอนการทำ Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัย

TechTalkThai ร่วมกับ Symantec Thailand ขอเชิญผู้ที่สนใจด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้าร่วมฟัง Sponsored Webinar ในหัวข้อเรื่อง “7 ขั้นตอนการทำ Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัย” สำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มใช้ระบบ Cloud ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 ผ่านทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »

Sponsored Webinar: Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย Microsoft Azure และ Palo Alto Networks

    Palo Alto Networks และ Microsoft Thailand ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทางด้านการทำ Cloud Adoption และ Cloud Security เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Cloud Adoption อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย Microsoft Azure และ Palo Alto Networks”  พร้อมแชร์ Use Cases การนำระบบ Cloud มาพลิกโฉมธุรกิจ ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2018 ผ่านช่องทาง TechTalk Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »