Tag Archives: climate risk

[Video Webinar] บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศด้วย SAS Analytics

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศด้วย Analytics” พร้อมเรียนรู้ว่าการทำ Analytics ช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

SAS Webinar: บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศด้วย Analytics

SAS ร่วมกับสถาบันเทคโนยีแห่งเอเซีย (AIT) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจด้าน Data Analytics ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยงแปลงคุณภาพอากาศด้วย Analytics” พร้อมเรียนรู้ว่าการทำ Analytics ช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »