Tag Archives: Cerner Corporation

Oracle ย่องปิดดีล 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อควบกิจการ Cerner บริษัทเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

การควบรวมกิจการครั้งนี้ทำให้ Oracle มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการบริหารกิจการทั้งหมดของ Cerner แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองบริษัทจะเชื่อมโยงกันอย่างไร หรือ Cerner จะทำกำไรให้กับ Oracle ได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นี่จะเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะทำให้เวชระเบียนสามารถเข้าถึงและถ่ายโอนได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ ประสบการณ์และความชำนาญการโดยตรงของ Cerner จะสามารถแสดงศักยภาพออกมาประจักษ์บน Oracle Cloud ได้อย่างแน่นอน

Read More »