Tag Archives: cavium thunderx2 soc

HPE เผย Prototype ล่าสุดของ The Machine คอมพิวเตอร์แบบ Memory-Driven ขนาด 160TB

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ HPE ได้ออกมาเปิดเผยถึงการวิจัย “The Machine” ระบบคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมใหม่ที่ใช้ Memory หรือหน่วยความจำเป็นศูนย์กลางแทน CPU หรือหน่วยประมวลผล ตอนนี้ทาง HPE ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนี้แล้ว ซึ่งรายละเอียดนั้นก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

Read More »