Tag Archives: cat 8

รู้จักมาตรฐานสาย LAN แบบ Category 8 ความเร็ว 25/40Gbps กับวิธีการทดสอบสาย Cat 8

ในอนาคตอันใกล้นี้ การนำระบบเครือข่ายความเร็ว 25/40Gbps มาใช้งานภายใน Data Center ขององค์กรจะเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นจากการมาของสาย LAN แบบ Category 8 หรือ Cat 8 ที่ช่วยลดต้นทุนให้กับการเดินระบบเครือข่ายความเร็วสูงภายใน Data Center ได้ บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมาตรฐาน Category 8 และแนวทางการในการตรวจสอบการทำงานของสาย Cat 8 ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่กันครับ

Read More »

เคเบิลมาตรฐาน CAT 8 เตรียมเริ่มให้บริการปลายปี 2016 นี้

ปลายปี 2016 นี้ เราอาจจะได้เห็นมาตรฐานของการเดินสายส่งสัญญาณเกลียวคู่ (Twisted Pair Cable) แบบใหม่ “Category 8” ที่พร้อมใช้งานจริง

Read More »