Tag Archives: Cambridge Analytica

บราซิลสั่งปรับเฟสบุ๊ค 1.65 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เหตุจาก Cambridge Analytica

กระทรวงยุติธรรมของบราซิลได้สั่งปรับเฟสบุ๊คจำนวน 1.65 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เซ่นเหตุการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในประเทศกว่า 443,000 คนผ่านทางแอปพลิเคชัน ‘This is Your Digital Life’ ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลนั้นถูกส่งต่อไปยัง Cambridge Analytica

Read More »

Facebook ยอมจ่ายค่าปรับ 154,000 ล้านบาทและเริ่มแผนคุ้มครองส่วนบุคคล 20 ปี

Federal Trade Commission (FTC) ออกแถลงการณ์ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า Facebook ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง $5,000 ล้าน (ประมาณ 154,000 ล้านบาท) จากการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากคดี Cambridge Analytica รวมไปถึงยอมรับการปรับปรุงกรอบการทำงานขององค์กรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวทางปฏิบัติและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานถึง 20 ปี

Read More »

Facebook อาจถูกปรับสูงถึง 160,000 ล้านบาทจากการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้

คาดว่า Facebook อาจถูกสั่งจ่ายค่าปรับให้ Federal Trade Commission (FTC) สูงถึง $5,000 ล้าน (ประมาณ 160,000 ล้านบาท) หลังจากกรณีละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้อันเนื่องมาจากคดี Cambridge Analytica ซึ่งถือเป็นค่าปรับที่มีค่าเทียบเท่าผลประกอบการของ Facebook 1 เดือน

Read More »

Facebook ยอมรับมีแอปพลิเคชันทางวิชาการแอบเก็บข้อมูลไปใช้ในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

Facebook ได้ออกมายืนยันรายงานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีแอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการแอบแชร์ข้อมูลที่เก็บได้กับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Cambridge Analytica ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการนำข้อมูลนี้ไปทำการวิเคราะห์และใช้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2016

Read More »