Tag Archives: blockcerts

รัฐบาลเคนยา ใช้ IBM Blockchain แก้ปัญหาการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา

การปลอมวุฒิการศึกษานั้นถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่เหล่าประเทศด้อยพัฒนาไปจนถึงประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกกำลังประสบ ล่าสุดทางรัฐบาลเคนยาจึงได้นำ IBM Blockchain เข้าไปใช้แก้ไขปัญหาใหญ่ของวงการการศึกษานี้

Read More »