Breaking News

AWS จับมือ KMITL สร้างทักษะบุคลากรคลาวด์อย่างแข็งแกร่ง ในโครงการ AWS Educate

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประกาศความร่วมมือระหว่าง AWS และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ KMITL เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา อาจารย์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ยังเป็นการครบรอบ 60 ปีของ KMITL ที่มีวิสัยทัศน์ในการผลิกโฉมการศึกษายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัดด้วย

Read More »

รู้จักโครงการ AWS Educate เปิดให้นักศึกษา, อาจารย์ และมหาวิทยาลัยใช้ AWS ได้ฟรีทั่วโลก

ในงาน AWS Summit 2017 Bangkok ที่จัดขึ้นเมื่อวานในประเทศไทย ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้พูดคุยกับทีมงานของ Amazon Web Services (AWS) ประเทศไทยถึงทิศทางในการสนับสนุนภาคการศึกษาในไทนยให้สามารถเข้าถึง Cloud กันได้ง่ายขึ้น จึงขอนำโครงการ AWS Educate มาแนะนำให้เหล่านิสิต นักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปสมัครกันเพื่อเป็นอีกทรัพยากรทางด้าน Cloud สำหรับใช้ในการศึกษากันดังนี้ครับ

Read More »