Tag Archives: authpoint

เปลี่ยนสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตน ด้วย AuthPoint Multi-factor Authentication จาก WatchGuard

เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ Password เพียงอย่างเดียวในการยืนยันตัวตนนั้นไม่มั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป การพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือ Multi-factor Authentication กลายเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องตัวเราจากการถูกปลอมแปลงตัวตน บทความนี้จะมาพูดถึง WatchGuard AuthPoint ที่ช่วยเปลี่ยนสมาร์ตโฟนของเราให้กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับการพิสูจน์ตัวตนแบบ Multi-factor Authentication ในราคาเริ่มต้นเพียง 75 บาทต่อเดือนเท่านั้น

Read More »

ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ SMB เป็นเรื่องง่ายด้วย 3 โซลูชันหลักจาก WatchGuard

โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Digital Economy องค์กรทุกระดับรวมไปถึงธุรกิจ SMB ต่างต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความเร็วในการนำบริการใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ทำให้ธุรกิจ SMB ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มาพร้อมกับการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Internet of Things และระบบ Cloud เข้ามาใช้

Read More »