Tag Archives: application centric

Gartner เผย Magic Quadrant for Application Delivery Controller ประจำปี 2015 พร้อม Leader 3 ราย

ปีนี้ Gartner ก็ออกมาเปิดเผย MQ สำหรับ Application Delivery Controller เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเด็นที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจในปีนี้ก็คือตลาดนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นเอง

Read More »