Tag Archives: APAC SMEGoCloud 828

HUAWEI CLOUD เปิดตัว “Blossom Program” เพื่อสนับสนุนพันธมิตรผู้ให้บริการไอทีโดยเฉพาะ

ปี 2020 เป็นปีแรกของการผสมผสานเทคโนโลยี Cloud Computing AI และ 5G โดยการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ Cloud Computing+ AI + 5G แบบบูรณาการจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างชาญฉลาด และขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร ระบบคลาวด์ได้รับความนิยมมากขึ้น องค์กรต่างๆก็เริ่มหันมาใช้รูปแบบการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อนำมาปรับใช้กับระบบในองค์กรของตนเอง

Read More »

เปิดตัวแคมเปญ APAC SMEGoCloud 828 อย่างเป็นทางการ สนับสนุนธุรกิจองค์กรสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2020 เป็นปีแห่งอภิมหาวิวัฒนการของ Cloud Computing, AI, 5G การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Cloud+AI+5G แบบผสมผสานจะเป็นแรงผลักดันใหม่ในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดจะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร ปัจจุบันการรับรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ขององค์กรกำลังเป็นที่แพร่หลายบริษัทจำนวนมากเริ่มหันมาใช้ Cloud Computing ในระบบข้อมูลขององค์กร

Read More »

หัวเว่ยคลาวด์จะเปิดตัวแคมเปญ APAC SMEGoCloud 828 เร็วๆนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

ในปี 2020 การแพร่ระบาดอย่างกระทันหันของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง จากมุมมองของการดำเนินธุรกิจองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางแบบดั้งเดิมได้แสดงออกถึงข้อบกพร่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่ความเป็นดิจิทัลขององค์กรอย่างชัดเจน นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่เศรษฐกิจดิจิทัลได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนหลายประเทศมีการส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างจริงจัง เช่น Cloud Computing, 5G, AI Big Data และอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต

Read More »