Breaking News

จีนพัฒนา AI จับทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 8,721 ราย แต่บางหน่วยงานกลับขอยกเลิกใช้งาน

South China Morning Post ได้ออกมารายงานถึงระบบ AI สำหรับตรวจจับทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในจีน ที่เปิดใช้งานมาเป็นเวลากว่า 6 ปี และจับเจ้าหน้าที่ทุจริตได้ 8,721 ราย แต่ปัจจุบันนี้กลับมีบางหน่วยงานของจีนที่ประกาศขอเลิกใช้งานระบบดังกล่าว

Read More »