Tag Archives: amd zen

แนะนำ AMD EPYC Server: อีกทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายใน Data Center ขององค์กรได้อย่างคาดไม่ถึง

ท่ามกลางยุคแห่งการทำ Digital Transformation นี้ ยอดขายของ Server ทั่วโลกนั้นก็เติบโตขึ้นเป็นลำดับสอดคล้องกับความต้องการในการประมวลผลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว AMD ในฐานะของผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมวลผลระดับโลก จึงได้นำเสนอ AMD EPYC หน่วยประมวลผลสำหรับ Server ที่ออกแบบด้วยแนวคิดต่างจาก x86 CPU ค่ายอื่นๆ เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรได้มีทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าในการลงทุน บทความนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับ AMD EPYC Server สำหรับการใช้งานภายใน Data Center ของธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะกันครับ

Read More »

AMD ระบุ จะกลับสู่ตลาด Server องค์กรอีกครั้ง ด้วย CPU ตระกูล Zen ที่ราคาถูกกว่า Xeon

AMD นั้นได้ประกาศกลับเข้าสู่ตลาด Server อีกครั้งหนึ่งเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจาก Intel Xeon ด้วย CPU ตระกูล AMD Zen ที่ทาง AMD ประกาศชัดแล้วว่าราคาจะถูกกว่า Intel Xeon เป็นอย่างมาก

Read More »

AMD เตรียมข้ามการผลิต CPU เทคโนโลยี 10nm ไปใช้ 7nm เลย

มีการคาดการณ์ออกมาว่า AMD นั้นอาจข้ามการผลิต CPU ด้วยเทคโนโลยี 10 นาโนเมตร ไปใช้เทคโนโลยี 7 นาโนเมตรเลย

Read More »