Tag Archives: AIS Big Data as a Service

เก็บข้อมูลให้อยู่หมัด ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดไปกับ AIS Big Data as a Service

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีมูลค่าดั่งน้ำมันตามคำเปรียบที่ว่า “Data is the new oil.” นั้น Big Data คงไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปสำหรับการดำเนินธุรกิจบนโลกที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ทว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ทุกธุรกิจองค์กรควรต้องหันมาให้ความสำคัญกับ Big Data เพื่อสร้างมูลค่าหรือประโยชน์ทางการค้า หรือตอบโจทย์ธุรกิจของแต่ละองค์กรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ดี หากต้องเริ่มต้นจากศูนย์ในการทำ Big Data และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผนวกกับเครื่องมือประสิทธิภาพสูงมากมายที่มาพร้อมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายมหาศาลแล้วนั้น หลาย ๆ ธุรกิจองค์กรอาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใด ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรที่จะต้องก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านั้นไปให้ได้  บทความนี้จึงขอพาทุกท่านไปร่วมค้นหาความสำคัญและความท้าทายของ Big Data ในภาคธุรกิจผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่าง Nike, Walmart และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม พร้อมนำเสนอ AIS Big Data as a Service โซลูชันสำหรับธุรกิจองค์กรที่จะช่วยให้ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดในการทำ Big Data และนำพาไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Read More »