Tag Archives: ais 5G NEXTGen Platform

เริ่มต้นกับ 5G NEXTGen Platform พร้อมนำพลังแห่ง 5G สู่ทุกธุรกิจ

หากพูดถึง 5G หลายท่านคงเคยได้ใช้งานผ่านมือถือกันมาบ้างแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในมุมของฝั่ง Consumer ที่ท่านคุ้นเคยเท่านั้น แต่การนำ 5G มาใช้ในธุรกิจจริง ถึงแม้จะเป็นที่ตระหนักรับรู้ ว่า 5G มีขีดความสามารถมากมาย ที่รองรับการใช้งานเพื่อธุรกิจยุคใหม่ แต่สำหรับการนำไปใช้งานขององค์กรยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ซึ่งในการเริ่มต้นจำเป็นที่จะต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและใช้เวลาเตรียมการ เพื่อวางแผนการนำ 5G มาใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ AIS ได้ทำให้ความท้าทายเหล่านั้นดูเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่าที่เคยด้วย 5G NEXTGen Platform ที่บูรณาการบริหารจัดการ 5G และพลังการประมวลผลคลาวด์เข้าด้วยกัน

Read More »