Tag Archives: accounting software

ยกระดับงานบัญชี ด้วย RPA ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัจฉริยะ

หนึ่งในก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานแบบ Manual Process ลดกระบวนการทำงานที่ใช้มนุษย์ เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคใหม่ที่ทุกอย่างต้องเร็วแข่งขันกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา หลายบริษัทเริ่มนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือ ระบบ Automation มาใช้สนับสนุนกระบวนการทำงานในทุกภาคส่วน โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของยุคนี้ ได้แก่ Robotic Process Automation หรือ RPA ซึ่งเป็นการนำซอฟต์แวร์หุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการทำงานที่มีลักษณะซ้ำ ๆ ไม่มีรูปแบบซับซ้อน โดย RPA ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานในองค์กร

Read More »

สัมภาษณ์คุณสุทัศน์ GM แห่ง Express Software Group ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์บัญชีชื่อดังของไทย กับการก้าวสู่ Cloud ในปัจจุบัน

ทางทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์คุณสุทัศน์ สกุลนิวัฒน์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและ General Manager (GM) แห่งบริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด หรือที่สาย IT อย่างเราๆ รู้จักกันในชื่อซอฟต์แวร์บัญชี Express ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไทย ซึ่งมีทั้งแง่คิดและมุมมองต่างๆ หลากหลายที่น่าสนใจสำหรับทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเหล่าผู้ทำธุรกิจ Startup ไปจนถึงผู้ดูแลระบบด้วยเช่นกัน ขอเชิญทุกท่านอ่านสรุปบทสัมภาษณ์ดังนี้ได้เลยครับ

Read More »